Документи

NINO_uk1. NIN: Един от най-важните и този, без който не можете, за да започнете работа в Англия, независимо дали сте ниско или висококвалифициран е NIN (Национален Осигурителен Номер).
Този номер ви осигурява правото на законна работа и заплащане. За да получите NIN трябва да подготвите определени документи и да преминете интервю. Явяването на интервю не ви гарантира получаването на NIN, за това трябва да се подготвите добре за интервюто.

Този номер се използва и за правилното таксуване, според получените приходи. Съответно върху тези данъци е базирана и ‘’Benefits’’ система за получаване на различни помощи като ‘’Tax Credits’’, ’’Child Benefits’’. При получаване на National Insurance Number (NIN) можете да кандидатствате и за UTR Номер, т.е. да се регистрирате в HMRC като Self Employed  (самонаето лице).

Съответно, след като плyчите National Insurance Number и работите като Self Employed, сте задължен и да си плащате удръжките, които са на стойност £2.98 на седмица. Обикновено от съответната институция HM Revenue &Customs ви изпращат писмо, с което ви уведомяват колко дължите всеки три месеца.

За самото кандидатстване за се изискват набор от докyменти и се провежда интервю в някои от специализираните офиси на Department of work and Pensions. Фактът, че сте били на интервю, не гарантира получаването на NIN, поради обективни и субективни причини.

Cscs_card_uk2. Работна карта: Нужна ви е работна карта, в зависимост от това в коя група попадате. За да изкарвате прехраната си в областта на строителството, като общ работник, в сферата на почистването или като куриер трябва да се сдобиете с жълта карта.
Ако ви интересува сферата на строителството, трябва да си извадите CSCS карта (за безопасност на строителните обекти). Нужно е да преминете тест, на който трябва да отговорите вярно на 90% от въпросите. Има специални книги, които ще ви помогнат да се подготвите за теста. В зависимост от дейността в областта на строителството, с която ще се занимавате имате нужда от различен тип CSCS карта – за бояджии, за дърводелци и др.
Ако ще се занимавате с нискоквалифициран труд в Англия, имате възможност да се свържете с определени лицензирани фирми, които ще ви помогнат да си извадите всички документи и ще ви преведат стъпка по стъпка през процеса, за да работите легално на Острова.
Що се отнася до висококвалифицираните работници  можете да си намерите работа още от България.

Висококвалифицираните имигранти могат да кандидатстват за синя карта. Условията, за да кандидатствате за синя карта са да притежавате поне квалификационна степен бакалавър или пет години страж по специалността.

Получавайки синя карта имате свободен достъп до пазара в Англия и нямате ограничения за броя часове работа и работодателя. Това означава, че можете да работите като нает (employed). Имайте предвид, че ако не сте се сдобили със синя карта, а работите като наето лице, това ви лишава от правото да получите такава.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: